Hem

HELHET & BALANS

för hälsa och prestation

IDROTTSMEDICIN UTIFRÅN ETT HOLISTISKT PERSPEKTIV


OLIKA FACKKUNSKAPER -  ÖVERGRIPANDE INFALLSVINKELMed det menas att nyckelprocesserna i fackkunskaper från olika vetenskapsområden, i det här fallet; medicin, idrottsvetenskap, kommunikation, beteendevetenskap och psykologi tas till vara utifrån en ny infallsvinkel. Det bygger inte längre på det klassiska linjära orsak-verkan sambandet, när vi ser på kroppen och hälsobegreppet, utan på en ny övergripande systemisk förståelse, där alla separata delar står i förbindelse med varandra och starkt bidrar till påverkan på helheten.  


FÖRÄNDRING FÖR HÄLSA & PRESTATION


För att uppnå en god hälsa och nå önskade mål behöver vi få till förändring på olika områden och flera plan.

Fungerande neuromotorik

Genom olika rörelser stimulerar vi

hjärnan att skapa nya kopplingar och

högre kvalitet på nervförbindelser, vilket ökar hjärnans kapacitet att självreglera obalanser.

Effektiv återhämtning

När vi är belastade och under stress,

som i dagens samhälle, hjälper inte en

effektiv nattsömn för att göra nödvändigt återhämtnings- och reparationsarbete i kroppen. Vi behöver förstärka återhämtningen och balanseringen med kloka insatser.

Tillräcklig fysisk aktivitet

Nu är det även vetenskapligt bevisat att motion i form av 3 x 45 min per vecka i lätt ansträngande tempo hjälper oss fint på flera sätt för en god hälsa. Källa: Anders Hansen, överläkare i psykiatri, författare till boken Hjärnstark

Funktionellt andningsmönster

Andningen är oerhört central för vårt välbefinnande. Som exempel så är ångest och panikångest alltid relaterat till andning. Alla rörelser vi gör påverkar och påverkas av andningen. En god andning sker in och ut genom näsan och med en andningsrörelse som aktiverar hela bröstkorgen och bålen.

HAPPY CLIENT


"För mig som har kroppen som verktyg är återhämtning A och O. Här hos Annika på Fryksdalens idrottsmedicin vet jag att jag alltid blir väl bemött och att jag får hjälp med allt jag behöver".


Stina Nilsson, längdskidlandslaget

Kontakt


Telefon: 070-5111972

E-mail: info@fryksdalensidrottsmedicin.se

Besöksadress: Kyrkogatan 5, 685 30 TORSBY

Facebook
Copyright @ All Rights Reserved to Fryksdalens idrottsmedicin